Start arrow RODO 15 października 2019 r. (wtorek)  
RODO w Bibliotece
Redaktor: Edytor   
rodo.jpgSzanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.

 

Ogólna klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I.    Administrator danych osobowych
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej z siedzibą w Sierpcu, ul. Płocka 30


II.    Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem p.laskowskiiodo@wp.pl pod lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.


III.    Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.    w celu korzystania z zasobów biblioteki, imprez bibliotecznych m. in. zajęć dla dzieci oraz internetu na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


IV.    Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


V.    Okres przechowywania danych
Twoje dane będą przechowywane zgodnie z klasyfikacją archiwizacji ze względu na realizację zadań władzy publicznej. Jeśli wyrażałeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych dane są przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.


VI.    Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe będą udostępniane Instytutowi Książki jako operatorowi programu bibliotecznego MAK+.


VII.    Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo do przenoszenia danych;
f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


VIII.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody oznacza, że nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.


IX.    Nie przekazujemy twoich danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego.

 

 

 
 
Menu witryny
Start
Zamówienia publiczne
Klub seniora
O Bibliotece
ABC Czytelnika
Wydarzenia
Publikacje
Regionalia (Sierpciana)
Nowości książkowe
Audiobooki - nowości
Zaproponuj książkę
Wykazy bibliograficzne
Książka mówiona
Czasopisma
Przydatne linki
"Z książką za pan brat"
Biblioteka w TV

 
Biblioteczny Klub Malucha
klub_maluchaa.jpg
Książka do domu
Konkurs na Najlepszego Czytelnika Roku
konkurs_na_najlepszego_czytelnika.jpg
Facebook
 
 
 

Stary Katalog elektroniczny