ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

9. edycja akcji Narodowe Czytanie

Data publikacji: 02/07/2020

Grafika informacyjna o białym tle. U góry znajdują się loga Urzędu Miasta Sierpca, CKiSzu i ekslibris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. Poniżej znajduje się treść: 9. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie odbędzie się już 5 września 2020 r. Wspólnie przeczytamy fragmenty "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Zapraszamy wszystkich chętnych sierpczan do aktywnego uczestnictwa. Zgłoszenia do udziału w Narodowym Czytaniu przyjmuje Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu do 31 lipca 2020 r. - osobiście w bibliotece, - tel. 24 275 28 53 w. 24, - e-mail: czytelnia@mbp.sierpc.pl. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń." W prawym dolnym rogu znajduje się logotyp Narodowego Czytania.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl