ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Szkoła ćwiczeń

Ogłoszenie na nabór

Dotyczy: Naboru na stanowisko: Trenera/ nauczyciela prowadzącego prelekcję „Biblioteki multimożliwości- nowe technologie i nowe przestrzenie” „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” POWR.02.10.00-00-5020/19

W związku z realizacją projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” Dyrektor Szkoły Podstawowej nr3 im. ks. Jana Twardowskiego – szkoła wiodąca w projekcie „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” poszukuje Trenera/ nauczyciela prowadzącego warsztat „Eksperyment w edukacji” .

1) Charakterystyka projektu.

Gmina Miasto Sierpc planuje realizację projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego”. W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2) Zakres obowiązków: Przygotowanie i przeprowadzenie 45 minutowej prelekcji „Biblioteki multimożliwości-nowe technologie i nowe przestrzenie”

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

4) Obowiązki: Przygotowanie i przeprowadzenie 45 minutowej prelekcji „Biblioteki multimożliwości- nowe technologie i nowe przestrzenie”

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 45 minut godzin w miesiącu

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 17 listopada 2021 r.

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenie za Przygotowanie i przeprowadzenie 45 minutowej prelekcji „Biblioteki multimożliwości- nowe technologie i nowe przestrzenie”

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/ obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

7) Termin i miejsce składania ofert: do 15.11.2021 r. do godz. 10.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

8) Proszę o podanie kwoty brutto za jeden miesiąc i całości za czas trwania umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.

Ofertę składamy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

FORMULARZ OFERTOWY Prelekcja

Nabór Prelegent.doc

 

 

Ogłoszenie na nabór

Dotyczy: Naboru na stanowisko: Trenera/ nauczyciela prowadzącego warsztat „Upowszechnienie czytelnictwa wśród osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem narzędzi TIK” „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” POWR.02.10.00-00-5020/19

W związku z realizacją projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” Dyrektor Szkoły Podstawowej nr3 im. ks. Jana Twardowskiego – szkoła wiodąca w projekcie „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” poszukuje Trenera/ nauczyciela prowadzącego warsztat „Eksperyment w edukacji”.

1) Charakterystyka projektu.

Gmina Miasto Sierpc planuje realizację projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego”. W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2) Zakres obowiązków: Przygotowanie i przeprowadzenie 10- godzinnego warsztatu „Upowszechnienie czytelnictwa wśród osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem narzędzi TIK”.

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu,

4) Obowiązki: Przygotowanie i przeprowadzenie 10- godzinnego warsztatu „Upowszechnienie czytelnictwa wśród osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem narzędzi TIK”.

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 10 godzin w miesiącu

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 20 listopada 2021 r.

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenie za Przygotowanie i przeprowadzenie 10- godzinnego warsztatu „Upowszechnienie czytelnictwa wśród osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem narzędzi TIK””.

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/ obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Termin i miejsce składania ofert: do 15.11.2021 r. do godz. 10.00

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jeden miesiąc i całości za czas trwania umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.

Ofertę składamy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00

Nabór Warsztat.doc

FORMULARZ OFERTOWY Warsztat

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl