ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Konkursy

Data publikacji: 19/06/2020

Konkurs na Najlepszego Czytelnika Roku

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.