ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

XIII edycja konkursu literackiego „MŁODZI SIERPECCY TWÓRCY LITERATURY”

Data publikacji: 18/04/2024

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej

w Sierpcu

 

ogłasza XIII edycję konkursu literackiego

 

„MŁODZI SIERPECCY TWÓRCY LITERATURY”

pod hasłem

„Życie to wielka podróż”

 

Młodzi Sierpeccy Twórcy Literatury to konkurs literacki z 31-letnią tradycją. Po raz pierwszy sierpecka Biblioteka Miejska ogłosiła go w 1993 roku.

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności literackich, odkrywanie talentów, rozbudzenie fantazji i realizacja marzeń o pisaniu. Wielu nagrodzonych i wyróżnionych przez nas na przestrzeni lat uczestników kontynuuje swoje pasje literackie.

Hasło przewodnie konkursu daje możliwość szerokiej interpretacji. Można je traktować jako inspirację do spisania swoich życiowych zmagań lub do przedstawienia literackiego ujęcia wyprawy, podróży rozumianej jako przygoda lub przeżyte zdarzenie, wszak „Podróżować znaczy żyć, a w każdym razie żyć podwójnie, potrójnie, wielokrotnie” (Andrzej Stasiuk, Fado).

Zachęcamy nauczycieli, rodziców i opiekunów do rozpropagowania konkursu wśród dzieci i młodzieży.  Mamy nadzieję, że w czasach społeczeństwa cyfrowego znajdą się wrażliwe młode osoby, dbające o piękno słowa pisanego.

Prace nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane w formie wydawnictwa okolicznościowego (jeśli ilość nadesłanych prac spełni wymogi publikacji).

Czekamy na Wasze wiersze, opowiadania, relacje, reportaże, pamiętniki, eseje.  

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej i szkoły średniej z terenu miasta Sierpca i poszczególnych gmin powiatu sierpeckiego.

Prace można składać do 31 grudnia 2024 r.:

  1. osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Płockiej 30 – Czytelnia (I piętro),
  2. pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu 09-200 Sierpc, ul. Płocka 30
  3. elektronicznie na adres: czytelnia@mbp.sierpc.pl

W tytule wiadomości lub na kopercie proszę zaznaczyć „Konkurs literacki”.

 

 

KONKURS_LITERACKI 2024

Oświadczenie – dziecko

Oświadczenie – dorosły

 

O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu informować będziemy na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku. Każdy uczestnik zostanie poinformowany indywidualnie.

Nadesłane na konkurs prace będzie oceniać komisja powołana przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac konkursowych i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów do własnych celów, m.in. do publikacji.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl