ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Kalendarium

Autor: Magdalena Staniszewska, Aneta Jankowska

1945  w marcu rozpoczęła działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna – pierwsza biblioteka publiczna w dziejach miasta. Została zlokalizowana przy ul. Stodólnej 9 (ob. Narutowicza). Pierwszym dyrektorem placówki został Adam Zwoliński

1949  powołano Miejską Bibliotekę Publiczną. Dyrektorem placówki został Jan Mossakowski. Biblioteka mieściła się w budynku przy ul. Stodólnej 9

1955  obie placówki połączono w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, której dyrektorem został Sylwester Puchalski. Pełnił tę funkcję do 1987 r.

1956 Biblioteka zostaje przeniesiona do budynku nowo powstałego Powiatowego Domu Kultury

1975  w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i likwidacją powiatów PiMBP stała się Oddziałem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płocku

1977  sierpecka Biblioteka otrzymała własny lokal w rozbudowanym i adaptowanym budynku przy ul. Płockiej 30. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 29 września tegoż roku

1980 zarządzeniem Wojewody Płockiego oraz Naczelnika Miasta Sierpca, Biblioteka zaczęła funkcjonować jako Miejska Biblioteka Publiczna

1986 uchwałą Miejskiej Rady Narodowej nadano Bibliotece imię wybitnej polskiej pisarki – Zofii Nałkowskiej. Uroczystość odbyła się 29 września

1988 Dyrektorem zostaje mgr Jan Burakowski. Funkcję tę pełnił do końca 1999 r. tj. do chwili odejścia na emeryturę

1989 w maju otwarto Filię nr 1 przy ul. 22 Lipca /obecnie 11 Listopada/

1990 w lipcu otwarto Filię nr 2 przy ul. Narutowicza 27

1991 przy Bibliotece powołano Koło Przyjaciół Biblioteki

1995 decyzją Rady Miasta Bibliotece przyznano medal „Zasłużony dla Miasta Sierpca”

1995 w kwietniu Biblioteka obchodziła jubileusz 50-lecia działalności

1996 ukazała się pierwsza publikacja książkowa autorstwa Antoniego Jankowskiego „Sierpeckie niezapominajki” z ilustracjami Tadeusza Osińskiego. Publikacja ta zainaugurowała serię wydawniczą MBP pod nazwą „Biblioteka Sierpecka”. Do 2005 r. wydano 7 tytułów książek

2000 na stanowisko dyrektora w wyniku konkursu została powołana mgr Maria Wiśniewska

2000 w lutym otwarto Wypożyczalnię Zbiorów Audiowizualnych

2002 nawiązano współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie. W ramach tejże, w Czytelni zorganizowano wiele wystaw i odczytów poświęconych najnowszej historii Polski
2002 w listopadzie odbyły się Mazowieckie Spotkania z Książką, zorganizowane wspólnie z Biblioteką m. st. Warszawy, pełniącej jednocześnie funkcję Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Podczas tej dwudniowej imprezy popularyzującej książkę i czytelnictwo, odbyły się spotkania autorskie (Maria Nurowska, Marta Fox), odczyty, wystawy oraz kiermasze książek

2003 w listopadzie, na bocznej ścianie budynku MBP umieszczono wielki, podświetlony napis BIBLIOTEKA

2004 komputeryzacja Biblioteki. Dzięki dotacji Rady Miejskiej zakupiono sprzęt komputerowy. Programy biblioteczne oraz bazy danych MBP otrzymała od Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

2005 Jubileusz 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej

2005 21 lipca w wyniku konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta w Sierpcu dyrektorem biblioteki ponownie została mgr Maria Wiśniewska

2007 1 lutego na stronie internetowej biblioteki pojawia się katalog elektroniczny. Tym samym placówka jest pierwszą w mieście biblioteką posiadającą katalog na własnej stronie www

2007 Sierpc zostaje Stolicą Kulturalną Mazowsza. Biblioteka wspiera inicjatywę licznymi imprezami kulturalnymi zaplanowanymi na ten rok

2007 8 marca dyrektor MBP Maria Wiśniewska oraz Teodor Wiśniewski zainicjowali pierwsze spotkanie w gronie osób Zasłużonych dla Miasta Sierpca. Grono zaplanowało spotkania raz na kwartał

2007 już po raz VII w Bibliotece odbywa się konkurs literacki Młodzi Sierpeccy Twórcy Literatury. Jako pokłosie konkursu Książnica wydaje Antologię utworów wszystkich dotychczasowych edycji zmagań literatów. Jest to 10 publikacja w serii “Biblioteka Sierpecka”

2007 w 2007 roku ukazały się dwie publikacje o naszym mieście promowane oczywiście w Bibliotece (październik – przewodnik “Ziemia sierpecka znana i nieznana”, listopad – tomik poetycki Izy Bylińskiej “Urodziłam się dla nieba”

2008 w kwietniu po raz 30. Biblioteka wraz z Domem Kultury była współorganizatorem eliminacji miejskich konkursu recytatorskiego im. Janusza Korczaka “Pięknie być człowiekiem”

2008 w czerwcu dyrektor MBP Maria Wiśniewska ozdznaczona została przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

2008 we wrześniu zorganizowany został I Kiermasz Wolnych Książek Bibliotecznych

2008 we wrześniu odbył się remont generalny Czytelni Oddziału dla Dzieci

2008 promowaliśmy w tym roku trzy sierpeckie publikacje: biografię gen. Wojciecha Jaruzelskiego napisaną przez Jana Burakowskiego, autobiografię Haliny Giżyńskiej-Burakowskiej oraz “Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego” prof. Jerzego Łempickiego

2009 w kwietniu przygotowaliśmy 31. eliminacje miejskie konkursu recytatorskiego im. Janusza Korczaka “Pięknie być człowiekiem”

2009 w maju zorganizowaliśmy trwający pięć dni II Kiermasz Wolnych Książek Bibliotecznych

2009 w czerwcu w Oddziale dla Dzieci zainicjowane zostały spotkania młodych miłośników książek zrzeszonych w Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Książki

2009 w lipcu Maria Wiśniewska po raz trzeci została dyrektorem sierpeckiej Biblioteki Miejskiej

2009 we wrześniu odbywa się podniosła uroczystość wręczenia byłemu dyrektorowi Biblioteki Janowi Burakowskiemu i jego żonie Halinie Medalu “Pro Domo Sua” im. Prokopa i Feliksa Sieprskich za całokształt ich dokonań w Sierpcu

2009 w tym roku ukazała sie jedna publikacja sygnowana nazwiskiem sierpeckiego autora. Była to “Polska-Rosja-Słowiańszczyzna” Jana Burakowskiego. Promowaliśmy ją w Bibliotece

2010 w styczniu rozpoczęliśmy elektroniczne wypożyczanie naszego księgozbioru. Przygotowania do tej czynności trwały kilka lat (najpierw należało wprowadzić całość księgozbioru MBP do elektronicznej bazy)

2010 w marcu nasza Biblioteka obchodziła 65. rocznicę istnienia. Jubileusz był skromny, bez imprez towarzyszących

2010 27 kwietnia na antenę TV SIERPC powrócił program “Z książką za pan brat, czyli przegląd nowości książkowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu” (kilka odcinków programu lokalna telewizja wyemitowała też w 2007 roku). Program w całości przygotowany jest przez pracownicę Biblioteki Magdalenę Staniszewską

2010 w kwietniu przygotowaliśmy 32. eliminacje miejskie konkursu recytatorskiego im. Janusza Korczaka “Pięknie być człowiekiem”

2010 w maju odbył się trwający przez pięć dni III Kiermasz Wolnych Książek Bibliotecznych

2010 16 października wraz z Sierpeckim Stowarzyszeniem MAMA zaprosiliśmy na warsztaty tematyczne dla dzieci a zwłaszcza rodziców na temat korzyści płynących z wczesnego czytania dziecku

2010 w październiku promowaliśmy powieść beletrystyczną Jana Burakowskiego “Świt i zmierzch” zaś w grudniu publikację o pobycie Fryderyka Chopina w Rościszewie autorstwa Pawła B. Gąsiorowskiego. Obydwaj panowie są oczywiście sierpeckimi twórcami

2010 w listopadzie ukazał się pierwszy w dziejach miasta album fotograficzny o Sierpcu zatytułowany “Sierpc w fotografii”. Przy albumie pracowały: dyrektor Biblioteki Maria Wiśniewska i pracownica Czytelni Magdalena Staniszewska

2010 3 grudnia odbyła się uroczysta promocja albumu “Sierpc w fotografii” z udziałem autorów i wydawców

2010 w grudniu Miejska Biblioteka przeszła gruntowną modernizację halli i oświetlenia. Wymieniona została także stolarka drzwiowa. Przeprowadzenie remontu było możliwe dzięki pozyskaniu przez Dyrektor MBP funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy wsparciu burmistrza Sierpca.

2012 dzięki dotacji z programu “Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zakupiliśmy urządzenie wielofunkcyjne oraz 7 komputerów dla czytelników i pracowników biblioteki.

2014 księgozbiór biblioteki wzbogaciliśmy o dużą ilość książek z dużym drukiem. Co roku przeznaczamy część funduszy na powiększanie tego zbioru. Obecnie zajmuje on już trzy regały.

2016 z początkiem roku oddano do użytku świeżo wyremontowaną klatkę schodową. Wymienione zostały poręcze i stolarka okienna. Schody zostały pokryte terakotą, a na ściany estetycznym tynkiem.

2016 w styczniu uruchomiliśmy nowy system biblioteczny Mak+, dzięki któremu nasi Czytelnicy mają dostęp do swojego konta bibliotecznego za pomocą Internetu, mogą m.in. przeglądać katalog wszystkich bibliotek w systemie, zamawiać i prolongować książki. Nowy system oferuje wiele usług i cały czas się rozwija.

2017 pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę Dyrektor MBP Marię Wiśniewską i 1 lutego powitaliśmy nową Dyrektor Monikę Stańczak.

2017 w marcu dodaliśmy nową, stałą usługę biblioteczną “Zgłoś seniora – książka z dostawą do domu” skierowaną do osób samotnych, mających problemy w poruszaniu się uniemożliwiające samodzielne dotarcie do biblioteki.

2017 z początkiem kwietnia wydłużyliśmy godziny pracy w poniedziałki. W Bibliotece Głównej do 18.00, a na Filii nr 2 do 17.00.

2017 w maju zakończyliśmy wprowadzanie do systemu MAK+ księgozbioru Filii nr 2.

2018 w sierpniu rozpoczął się remont Filii nr 2. W budynku poza częścią biblioteczną utworzono też część przeznaczoną dla Klubu Senior+.

2018 w październiku została podpisana umowa dotycząca projektu e-usług w bibliotece, do którego nasza Biblioteka przystąpiła w partnerstwie z innymi książnicami z województwa mazowieckiego. Projekt zakłada wdrożenie nowych technologii i usprawnienie istniejących usług.

2018 po raz pierwszy ogłoszono Konkurs na Najlepszego Czytelnika MBP w Sierpcu. Konkurs ten stał się stałą imprezą organizowaną w Bibliotece.

2019 w marcu drogą konkursu wybrano nowe logo MBP.

2019 rozpoczęto modernizację budynku Biblioteki Głównej. Środki na remont i zakup wyposażenia pozyskano z programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” oraz dotacji Jarosława Perzyńskiego Burmistrza Miasta Sierpca oraz Rady Miasta.

2020 w styczniu zakończono prace nad nową stroną internetową MBP.

2020 z początkiem stycznia uruchomiliśmy nową usługę “Abonament Legimi za darmo dla naszych czytelników”.

2020 zakończono ostatnie prace remontowe budynku Biblioteki Głównej przy ul. Płockiej 30.

2020-2021 w związku z pandemią Covid-19 Miejska Biblioteka była zamknięta w na przełomie marca i kwietnia. Po otwarciu Biblioteka działała w reżimie sanitarnym. W związku z ponownym zamknięciem Biblioteki w listopadzie uruchomiliśmy akcję “Nie zostawiam czytelnika – Książka na telefon”. Działała ona do połowy stycznia 2021, kiedy to decyzją Jarosława Perzyńskiego Burmistrza Miasta Sierpca Biblioteka została otwarta w reżimie sanitarnym.

2021 otwarto Salę Multimedialną dla Czytelników. Zakończone zostały ostatnie prace modernizacyjne (zakup mebli).

2022 uruchomiliśmy nową usługę dla naszych czytelników chcących skorzystać z księgozbioru naukowego. Od 2022 roku za darmo mają oni możliwość otrzymania kodów do IBUK Libry.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl