ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Publikacje

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Seria “BIBLIOTEKA SIERPECKA” 

Okładka książki "Wspomnienia Sierpczan Tom 2". Składa się z reprodukcji starych zdjęć. Na dole na granatowym tle tytuł książki "Wspomnienia sierpczan Tom 2"

Magdalena Staniszewska (Red.)
Wspomnienia sierpczan. Tom 2
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Pozycja nr 16
Sierpc 2016

W drugim tomie „Wspomnień…” znalazły się 22 opracowania 17 autorów. W większości są to teksty publikowane po raz pierwszy, udostępnione Wydawcy przez autorów lub członków rodzin, 3 prace publikowane były wcześniej w niskonakładowych i trudno dostępnych w sprzedaży czasopismach. Zdecydowana większość opracowań oparta jest na osobistych doświadczeniach ich autorów, ale jest też kilka tekstów, którym kształt literacki nadały inne osoby – członkowie rodzin lub regionaliści, którym od lat bliska jest idea utrwalania sierpeckich wydarzeń. Są to historie, które powstały na podstawie wielogodzinnych rozmów lub dokumentów, które pozwoliły na dokładniejsze zbadanie danego zagadnienia.

Zawarte w tomie wspomnienia mają szeroki przedział czasowy obejmujący XX wiek. Losy jednostek i rodzin związanych z Sierpcem i okolicami ukazane są na tle przełomowych dla historii Polski i świata wydarzeń, jak wojna polsko-rosyjska 1920, obydwie wojny światowe, a nawet igrzyska olimpijskie. Wspomnienia pozwalają wtopić się w klimat przedwojennego miasteczka, pełnego kolorytu związanego z jego wielonarodowym charakterem.
Uzupełnieniem tekstu są niepublikowane dotąd zdjęcia. Książka zawiera również indeks osobowy.
Książka premierę miała 19 stycznia 2017 r.

Okładka książki "100 lat Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu 1916-2016".

Magdalena Staniszewska (Red.)
100 lat Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu: 1916-2016
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Pozycja nr 15
Sierpc 2016

Obszerna, licząca 578 stron monografia najstarszej sierpeckiej szkoły – Liceum Ogólnokształcące­go. Publikacja wydana została w związku z jubileuszem oraz VI Zjazdem Absolwentów szkoły.
Pracami związanymi z powstaniem publikacji zajęła się sierpecka regionalistka, autorka kilku książek o lokalnej historii – Magdalena Staniszewska. Do współpracy zaprosiła m.in. regionalistę Tomasza Kowalskiego. Publikację współtworzyli także nauczyciele LO.
W monografii znalazła się szczegółowa historia szkoły od chwili, gdy była ona jeszcze Progimnazjum Męskim Filologicznym, przez Koedukacyjne Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej im. Prezydenta Ignacego Mościckiego. Opisana została także architektura, historia budowlana i dzieje poszczególnych (aż trzech) siedzib, symbolika szkoły – sztandary, pieczęcie i tarcze szkolne, patroni – prezydent Ignacy Mościcki i major Henryk Sucharski. Istotnym elementem książki są biografie dyrektorów i kierowników sierpeckiego Gimnazjum urzędujących w latach 1916-1939 oraz biogramy niemal setki nieżyjących nauczycieli.
Obszerna publikacja to także dzień dzisiejszy szkoły: ważniejsze szkolne osiągnięcia i inicjatywy – ukazano laureatów oraz finalistów szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, osiągnięcia sportowe, stypendystów oraz istotne przedsięwzięcia, jak Szlachetna Paczka czy działalność Szkolnej Drużyny Pierwszej Pomocy PCK. W tabelach odnaleźć można nazwiska wszystkich dyrektorów, wicedyre­ktorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Wrócono także pamięcią do minionych Zjazdów Absolwentów. Istotnym elementem książki są wspomnienia jej absolwentów i niektórych nauczycieli. Swoje nazwisko odnajdzie tu każdy absolwent szkoły – wykazy uczniów wraz z nazwiskami wychowawców sporządzono za lata 1922-2016.
Dopełnieniem monografii są setki zdjęć ukazujące najważniejsze, utrwalone na kliszy, momenty szkolnego życia na przestrzeni 100 lat oraz twarze uczniów i nauczycieli.
Publikacja jest wyrazem hołdu dla setek nauczycieli i tysięcy absolwentów szkoły, którzy na przestrzeni 100 lat tworzyli piękną kartę jej historii.

Książka swoją premierę miała 27 maja 2016 r. podczas VI Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.

Okładka książki Magdaleny Staniszewskiej "Jan Burakowski. Bibliotekarz, publicysta, literat. monografia biobibliograficzna". Na okładce Jan Burakowski. Bibliotekarz i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

Magdalena Staniszewska
Jan Burakowski: bibliotekarz, publicysta, literat. Monografia biobibliograficzna
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 14
Sierpc 2014

Nazwisko Jana Burakowskiego – bibliotekarza, publicysty, literata, regionalisty, społecznika, animatora życia kulturalnego Warmii i Mazur oraz ziemi sierpeckiej znane jest wielu mieszkańcom obu regionów. Choć ukończył polonistykę, został bibliotekarzem i to w najszerszym tego słowa znaczeniu: organizował nowe biblioteki, przyczynił się do ożywienia działalności książnic Olsztyna i Sierpca oraz do wzrostu czytelnictwa i rozwoju zainteresowań książką, a swą bogatą działalnością zawodową utrwaloną zarówno w prasie fachowej bibliote­karskiej, jak i w publikacjach zwartych, wpisał się w historię polskiego bibliote­koznawstwa. Nie jest ono jednak jedyną sferą, w której realizował się Jan Burakowski. Choć jako literat debiutował stosunkowo późno (dopiero w 1996 roku), to solidnie zaznaczył się w środowisku literackim. Imponujący dorobek pisarski, osobowość, kultura osobista, ogromna erudycja, odwaga w wyrażaniu poglądów, to wszystko sprawiło, że Jan Burakowski to także jedna z ważniejszych postaci świata literatury, zasługująca na szczególne uznanie. (fragment książki M. Staniszewskiej Jan Burakowski…

Magdalena Staniszewska to sierpczanka, regionalistka, dziennikarka, autorka kilku książek poświęconych historii i kulturze Sierpca. Wydanie książki oraz jej promocja to efekt wspólnego projektu Biblioteki i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi dotowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Okładka książki Magdaleny Staniszewskiej "Sierpeckie szkolnictwo i oświata od czternastego wieku do pierwszej połowy dwudziestego wieku". Całość utrzymana w szarościach i zieleniach. Na okładce poza tytułem czarnobiałe fotografie sierpeckich nauczycieli.

Magdalena Staniszewska
Sierpeckie szkolnictwo i oświata od XIV do pierwszej połowy XX wieku
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 13
Sierpc 2014

W obszernej publikacji opisana została historia sierpeckich szkół elementarnych – rządowych, parafialnych oraz prywatnych pensji, szkół średnich oraz ogólna sytuacja oświaty na terenie Sierpca, z uwzględnieniem instytucji i stowarzyszeń, które miały wpływ na kształcenie w mieście. Mowa jest także o edukacji dorosłych, prywatnych kompletach, tajnym nauczaniu i sierpeckim elementarzu. Omówiono też tematykę szkolnictwa ewangelickich osadników żyjących w Sierpcu i okolicach od XVIII wieku, a także sierpeckich Żydów. Materiał o edukacji żydowskich mieszkańców nie był do tej pory opisany w żadnej sierpeckiej publikacji książkowej.
Uzupełnienie materiałów o szkolnictwie stanowią biogramy wybranych nauczycieli, szczególnie tych, o których do tej pory nie wspominano w lokalnych publikacjach. Jest też rozdział „Varia”, w którym ciekawostka – historia pamiątkowej księgi, stworzonej w 1926 r. dla Amerykanów przez uczniów i nauczycieli polskich szkół (także sierpeckich), dla wspólnego uczczenia 150. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Księga zachowała się w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Drugi materiał w tym dziale to artykuł opisujący wystawę, prezentowaną w Bibliotece Miejskiej, która stała się dla Autorki inspiracją do napisania monografii sierpeckiego szkolnictwa.
Dopełnieniem słowa pisanego jest szereg archiwalnych zdjęć i dokumentów.
Autorka książki, Magdalena Staniszewska, jest sierpczanką, pracownicą Biblioteki Miejskiej w Sierpcu, regionalistką. Jest to już jej 3 publikacja książkowa związana z historią miasta.

Aleksandra Penszyńska
Jestem
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 12
Sierpc 2012

Niniejszy tomik to już dwunasta pozycja wydawnicza w zainaugurowanej w 1996 roku serii „Biblioteka Sierpecka”. Każda z wydanych przez Bibliotekę Miejską książek jest wkładem do naszej lokalnej historii i kultury. Po raz czwarty zdecydowaliśmy się zaprezentować szerszej publiczności poezję. Aleksandra Penszyńska jest najmłodszą sierpecka debiutantką (w chwili wydania tomiku miała 18 lat). Tomik “Jestem” zawiera 14 utworów, będących zapisem przemyśleń Autorki, jej zdziwień nad światem, refleksji. Wiele z utworów zawiera ciekawe, bardzo dojrzałe, zważywszy na wiek Aleksandry, refleksje. Oprócz poezji w zbiorku znalazło się posłowie polonistki dr Bogumiły Dumowskiej, słowo wstępu dyrektor Biblioteki Miejskiej Marii Wiśniewskiej oraz nota o Autorce, napisana przez redaktor tomu Magdalenę Staniszewską. Publikacja wydana została w formacie kieszonkowym. Pozwala on mieć wie­rsze zawsze przy sobie i czytać je, gdy tylko przyjdzie nam na to ochota.

Magdalena Staniszewska
Sierpecki dorobek literacki i publicystyczny
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 11
Sierpc 2012

Bodźcem do napisania książki stała się dla autorki wystawa przygotowana w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu z okazji obchodów 690. rocznicy lokacji Sierpca. Na budowę publikacji składa się przedmowa, cztery rozdziały, z których każdy zawiera po co najmniej pięć podrozdziałów, a także wykaz publikacji zwartych o Sierpcu i ziemi sierpeckiej. Można tu znaleźć informacje o pierwszych twórcach związanych z Sierpcem (XIV wiek), o pierwszej książce o tematyce sierpeckiej (XVII wiek) i nowożytnych początkach sierpeckiego piśmiennictwa. W książce przeczytamy również o sierpeckich wydawcach, są sylwetki sierpeckich twórców z więcej niż jedną publikacją (przy każdym z nich znajduje się biogram) oraz szczegółowo omówione sierpeckie książki z podziałem na wspomnienia, biografie, opracowania historyczne, kompendia wiedzy o Sierpcu, monografie instytucji, wydawnictwa bibliofilskie. Autorka przedstawiła też sierpeckich poetów oraz sylwetki osób, które mają pewne związki z Sierpcem, ale mieszkają poza miastem i popełniają publikacje niezwiązane tematycznie z Sierpcem.
Osobny rozdział zajmuje omówienie sierpeckich czasopism lokalnych i regionalnych, począwszy od okresu międzywoje­nnego a skończywszy na aktualnie ukazujących się tytułach. Autorka przygotowała dla czytelnika niespodziankę, umieszczając pod koniec książki tzw. ciekawostki, z których można dowiedzieć się, jaka jest dotychczasowa najgrubsza książka o Sierpcu, która organizacja wydała najwięcej publikacji o Sierpcu, czy też, który tytuł czasopisma w Sierpcu ukazuje się najdłużej. Dodatkową atrakcję stanowią fotografie, pochodzące z prywatnego archiwum autorki oraz z archiwum Biblioteki Miejskiej, na których widnieją zarówno sierpeccy twórcy, jak i uczestnicy promocji książkowych.

Antologia twórczości Młodych Sierpeckich Literatów:
Czynić piękno, być czułym, kochać, bez względu na wszystko żyć
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 10
Sierpc 2007

Antologia utworów Młodych Sierpeckich Twórców Literatury zawiera nagrodzone prace uczestników wszystkich edycji konkursu literackiego, którego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu. Idea zorganizowania konkursu zrodziła sie w listopadzie 1993 r., a rok później miejsce miała jego pierwsza edycja. W 2007 r. to już siódma edycja zmagań literackich w drodze na Parnas naszych młodych sierpeckich literatów. Biblioteka pragnie stworzyć szansę każdemu lubiącemu pisać, a że jest ich wielu świadczy liczba 275 uczestników i 754 nadesłane prace konkursowe w trakcie wszystkich siedmiu edycji. Niniejsza publikacja jest uhonorowaniem talentu młodych autorów. Antologia na 172 stronach ukazuje utwory poetyckie i prozatorskie.

Stręciwilk Krzysztof
80 lat Sierpeckiego Klubu Sportowego 1926-2006
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 9
Sierpc 2006

Książka 80 lat Sierpeckiego Klubu Sportowego 1926-2006 na 252. stronach przypomina i utrwala dorobek sportowy wielu pokoleń sierpczan. Omówiono w niej początki sierpeckiego sportu (okres międzywojenny), bazę sportową, sierpeckie kluby i stowarzyszenia sportowe (w tym żydowskie Makabi, kluby: Kolejarz, Ogniwo, Mazur i wiele innych) oraz dzieje Sierpeckiego Klubu Sportowego, z jego poszczególnymi sekcjami. Całość książki dopełnił indeks osobowy, w którym znalazło się około 750 nazwisk zawodników, działaczy, szkoleniowców. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu
oprac. Magdalena Wiśniewska
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 8
Sierpc 2005

Książka wydana z okazji jubileuszu 60-lecia Biblioteki. Na 47 stronach zawarto krótki rys historyczny o tym, jak kształtowały się biblioteki w mieście aż do momentu powstania stałej placówki w marcu 1945 roku. Przedstawiono warunki lokalowe oraz pracowników, którzy wpłynęli na jej obecny kształt na przestrzeni minionych lat. Książka prezentuje także informacje o ważniejszych imprezach kulturalno – oświatowych i działalności wydawniczej biblioteki. Jej dodatkowym atutem są zdjęcia z organizowanych spotkań, sylwetki pracowników oraz poszczególne agendy.

Zespół redakcyjny (w latach 1996-1998): Jan Burakowski, Henryka Piekarska, Bożenna Strzelecka, Maria Wiśniewska

Wspomnienia Sierpczan 1900-1950
pod red. Jana Burakowskiego
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 7
Sierpc 1998

Publikacja zawiera 30 prac, 24 autorów. Wspomnienia obejmują pierwsze półwiecze XX wieku. Połowa z nich związana jest z latami najcięższych doświadczeń naszego narodu II wojną światową i okupacją hitlerowską. Znajdziemy tu relacje ludzi dojrzałych, biorących aktywny udział w wydarzeniach, ofiar hitlerowskiego terroru, jak i obraz rzeczywistości okupacyjnej widzianej oczami dzieci. Tematyka okupacyjna dominuje, ale znajdziemy tu także interesujące wspomnienia z początków XX wieku, I wojny światowej, wojny polsko rosyjskiej 1920 roku. Obszernie ukazana jest oświata i szkoła tak z punktu widzenia nauczycieli, jak i uczniów. Bardzo cennym uzupełnieniem są ilustracje, reprodukcje fotografii i dokumentów. “Wspomnienia sierpczan” (376 stron, 167 ilustracji, indeks wymieniający 670 nazwisk osób wspomnianych w tekście) to książka, która powinna znaleźć się w każdym sierpeckim domu.

Chojnacki Jan
Bronisław Chojnacki: pedagog – społecznik – polityk
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 6
Sierpc 1998

Biografia sierpeckiego pedagoga, działacza społecznego i polityka, pióra jego syna Jana. Z tekstu wyłania się nie tylko sylwetka godnego trwałej pamięci Człowieka. Tłem życia i działalności Bronisława Chojnackiego jest Sierpc i wieś mazowiecka pierwszej połowy XX w. – z mnóstwem informacji historycznych, obyczajowych, krajobrazowych; z pocztem ludzi z różnych środowisk, którzy zasłużyli się dla społeczności lokalnej.

Chojnacki Jan
… a dlaczego pan koniecznie karetą?
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 5
Sierpc 1997

Wybór poezji Jana Chojnackiego z lat 1947-1990. Swojego czasu wiersze zyskały wysoką ocenę pisarza Jerzego Krzysztonia (zob. J.K., Poczta literacka, Warszawa: Czytelnik 1985). Jan Chojnacki to emerytowany architekt, działacz harcerstwa, utalentowany artysta (jest nie tylko poetą, ale także muzykiem, autorem popularnych piosenek harcerskich i malarzem). Jego liryki, pisane od wczesnej młodości, pełne są żywiołowego optymizmu. Dodatkową zaletą zbiorku są liczne rysunki samego Autora.

Piotrowski Jan B., Szczepek Krystyna
Droga do Kasztelańskiego: tradycje i teraźniejszość sierpeckiego piwa
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 4
Sierpc 1997

Piwowarstwo w Sierpcu ma długie i dobre tradycje (piwo sierpeckie już w XV w. należało do najbardziej cenionych na Mazowszu) a oddane do użytku w 1972 roku Zakłady Piwowarskie (i Słodownia) w Sierpcu są czołowym zakładem przemysłowym w mieście i mają bardzo dobrą markę w kraju. Nic dziwnego więc, że problematyka “piwa sierpeckiego” doczekała się osobnej publikacji. Treść uzupełnia 21 całostronicowych ilustracji (fotokopie, dokumenty i fotografie dotyczące działalności Browaru). 

Pomarańczowa okładka książki o tytule "Aby pamięć o nich nie zginęła".

Brenda Waldemar
Aby pamięć o nich nie zaginęła: biografie sierpeckie XX wieku
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 3
Sierpc 1997

Autor, sierpczanin, “połknął bakcyla” zainteresowania najnowszą historią Północnego Mazowsza jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Toruńskim i pozostaje tej pasji wierny do dziś, mimo zamieszkania w zupełnie innym regionie Polski. Tom prezentuje sylwetki 33 osób, które pozostawiły trwały ślad w dziejach ziemi sierpeckiej w I połowie XX wieku. Tekst uzupełnia bibliografia osobowa (oprac. Maria Wiśniewska) i 37 fotografii osób i dokumentów.

 

Tabeau Ewa Maria
Zabłąkana w Wielkiej Europie
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 2
Sierpc 1997

Autorka pochodzi z Sierpca, aktualnie mieszka i pracuje w Holandii, z zawodu jest demografem. Jej piękne wiersze, pisane długo “do szuflady”, uzyskały wysoką ocenę czytelników i krytyków literackich.

Okładka książki Antoniego Jankowskiego "Sierpeckie niezapominajki". Po lewej rysunek przedstawiający kościól Farny, po prawej na brązowym tle jasny napis: "Antoni Jankowski Sierpeckie niezapominajki Sierpc 1996"

Jankowski Antoni
Sierpeckie niezapominajki
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Publikacja nr 1
Sierpc 1996

Szkice wspomnieniowe emerytowanego lekarza weterynarii, popularnego w Sierpcu “Starego Sierpczanina”. Opublikował on w prasie lokalnej ponad 20 szkiców poświęconych lokalnym wydarzeniom i związanymi z nimi ludźmi, architekturze miasta, przyrodzie itp. Wspominki wsparte materiałem dokumentacyjnym, cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników, a zebrane i “oszlifowane”- nabrały jakby innej wagi. Wiele uroku dodał książce cykl rysunków Tadeusza Osińskiego pt. “Sierpc lat 30 – tych”, świetnie oddający “ducha” tekstów Jankowskiego.

“Sierpeckie niezapominajki” to pierwsza pozycja w serii “Biblioteka Sierpecka”. To kulturalne wydarzenie zainaugurowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną przyczyniło się do ożywionej działalności wydawniczej w Sierpcu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl