ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Cała Polska Czyta Dzieciom

Data publikacji: 08/06/2020

W lewym górnym rogu znajduje się ekslibris MBP w Sierpcu, w prawym górnym rogu jest herb miasta Sierpca. Tło grafiki jest niebieskie. Na środku znajduje się kolorowy napis Cała Polska Czyta Dzieciom o Zwierzętach. Poniżej na jasnym tle tekst Tegoroczna edycja akcji "Cala Polska Czyta Dzieciom" w naszej bibliotece przybrała niecodzienny przebieg. Zapraszamy naszych najmłodszych czytelników do przestrzeni wirtualnej codziennie o godzinie 10:00. W popularyzację czytelnictwa w tym roku włączyli się: Jarosław Perzyński - Burmistrz Miasta Sierpca Pani Krystyna Antoszek - członek Klubu Senior+ w Sierpcu. Pan Piotr Nowakowski - zastępca Burmistrza Miasta Sierpca, Pani Monika Stańczak - Dyrektor MBP w Sierpcu, Pan Przemysław Burzyński - przewodniczący Zarządu Osiedla nr 7 w Sierpcu. Serdecznie zapraszamy do oglądania filmików. Utwory wykorzystane w ramach tegorocznej akcji pochodziły z serwisu wolnelektury.pl. Na dole grafiki znajduje się logo serwisu wolnelektury.pl.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl