ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Dzień Działacza Kultury

Data publikacji: 07/06/2022

Jak co roku z okazji Dnia Działacza Kultury usłyszałyśmy serdeczne życzenia od przedstawicieli lokalnej władzy, pana Jarosława Perzyńskiego Burmistrza Miasta Sierpca, pana Piotra Nowakowskiego Zastępcy Burmistrza Miasta Sierpca oraz pana Marka Zdrojewskiego Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury w sierpeckim Urzędzie Miejskim.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl