ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Godziny pracy w czasie świąt

Data publikacji: 17/12/2020

Grafika informacyjna o gładkim białym tle i czerwonym napisie o treści: 24 grudnia 2020 Biblioteka jest nieczynna 31 grudnia 2020 Biblioteka jest czynna do godziny 13.00

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl