ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Konkurs na Najlepszego Czytelnika

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na Najlepszego Czytelnika 2022.

Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach wiekowych:

  1. do lat 5
  2. 6-12 lat
  3. 13-15 lat
  4. 16-19 lat
  5. 20-24 lat
  6. 25-44 lat
  7. 45-60 lat
  8. powyżej 60 lat

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl