ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Książka z dostawą do domu

Nie możesz przyjść do biblioteki, bibliotekarz przyjdzie do Ciebie!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością proponuje usługę – KSIĄŻKA Z DOSTAWĄ DO DOMU. Oferta ta skierowana jest do osób, które za względu na stan zdrowia mają problemy z poruszaniem się i nie mają możliwości korzystania ze zbiorów bibliotek.

Dostarczaniem książek i innych zbiorów do domu zajmują się pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. Usługa ta jest bezpłatna na terenie miasta i odbywa się raz w miesiącu po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Jednorazowo można w ten sposób wypożyczyć max. 3 książek.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny – tel. 24 275 28 53 wew. 24 (Czytelnia).

 

 

Regulamin usługi Książka z dostawą do domu

§ 1 Prawo korzystania

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu prowadzi usługę „Książka z dostawą do domu”.
2.Usługa jest realizowana przez cały rok.
3. Z usługi „Książka z dostawą do domu” mogą korzystać mieszkańcy Sierpca, którzy ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości dostępu do zbiorów bibliotecznych.
4. Usługa dostawy i odbioru zbiorów jest bezpłatna.

§ 2 Wypożyczanie

1.Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi jest posiadanie przez użytkownika karty bibliotecznej. Kartę wydaje pracownik biblioteki.
2. Zbiory można zamawiać telefonicznie w godzinach pracy Biblioteki pod numerem telefonu: 24 275 28 53 wew.24, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczalnia@mbp.sierpc.pl.
3. Użytkownik może wypożyczyć łącznie do 3 pozycji – książek i/lub zbiorów specjalnych dostępnych w Bibliotece na okres 30 dni (z wyłączeniem księgozbioru podręcznego).
4. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może zostać przesunięty.
5. Zamówione zbiory będą dostarczane pod wskazany przez użytkownika adres od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 – 16.00.
6. Użytkownik może rezerwować zbiory aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.
7. Pracownicy Biblioteki na prośbę użytkownika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.

§ 3 Poszanowanie zbiorów

1. Użytkownik zobowiązany jest starannie obchodzić się z wypożyczonymi zbiorami. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić pracownikowi Biblioteki.
2. Użytkownik, który zagubił bądź zniszczył zbiory biblioteczne zobowiązany jest odkupić takie same tytuły lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem inne, o co najmniej tej samej wartości.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Użytkownikowi niestosującemu się do Regulaminu pracownik Biblioteki może ograniczyć liczbę wypożyczanych zbiorów oraz pozbawić prawa korzystania z usługi „Książka do domu” czasowo lub na stałe.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od powyższych decyzji do Dyrektora Biblioteki w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
3. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jego przyjęcia.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl