ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

“Literaci Mazowsza. Mazowsze w literaturze”

Data publikacji: 17/02/2022

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji wirtualnej poświęconej literatom Mazowsza – “Literaci Mazowsza. Mazowsze w literaturze”. To jednocześnie zachęta do wyruszenia w podróż szlakiem wytyczonym przez prezentowanych twórców i ich utwory. Tradycyjnie, w prezentacji nie zabrakło lokalnych akcentów.
Życzymy przyjemnej wędrówki.

Tło grafiki stanowią złote kłosy zboża. Po lewej napis na brązowym tle: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej prezentuje". Pośrodku na żóltym tle czerwony napis Literaci Mazowsza. Mazowsze w literaturze. Poniżej na brązowym tle tekst Prezentacja wirtualna. W prawym górnym rogu ekslibris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. Na dole grafiki czarno-białe wizerunki literatów związanych z Mazowszem. Poczynając od lewej Stefan Gołębiowski, Henryk Sienkiewicz, Jan Burakowski, Zygmunt Krasiński, Helena Mniszek, Włodzimierz Broniewski.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl