ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Narodowe Czytanie 2022

Data publikacji: 20/09/2022
3 września 2022 r. odbyła się w Sierpcu XI edycja Narodowego Czytania organizowana przez Pana Jarosława Perzyńskiego Burmistrza Miasta Sierpca, Miejską Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Tegorocznym tytułem do odczytania były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Impreza zorganizowana została na skwerku Bartosza Paprockiego przy sierpeckiej bibliotece. Pośród scenerii odwołującej się do treści wybranych ballad  (polne kwiaty, trzciny, dzikie wino i jarzębiny) zgromadzona publiczność wysłuchała utworów w interpretacji: Moniki Drybczewskiej, Oliwii Peszyńskiej, Natalii Babeckiej, Oliwii Laskowskiej, Marii Chrabąszczewicz, Melanii Szałkuckiej, Zosi Gąsewicz, Piotra Nowakowskiego – Zastępcy Burmistrza Miasta Sierpca i Marka Zdrojewskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego.
List przewodni Prezydenta RP przeczytał Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński. Imprezę poprowadzili Monika Stańczak – Dyrektor MBP i Jarosław Żmijewski – Dyrektor CKiSz. Na koniec odbył się quiz, którego zwycięzcy otrzymali nowe wydania „Ballad i romansów”.
Za rok czytamy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
Udział w zdarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikacji wizerunku. Jednakże każda osoba ma prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, usunięcia i sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl