ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Narodowe Czytanie 2023

Data publikacji: 14/09/2023
9 września na Skwerze im. Bartosza Paprockiego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu odbyła się 12. edycja Narodowego Czytania.
Odczytano fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Organizatorami imprezy byli Burmistrz Miasta Sierpca, Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. W rolę bohaterów i narratorów powieści wcielili się: Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca, Piotr Nowakowski – zastępca Burmistrza Miasta Sierpca, Przemysław Burzyński – Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego; dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Marek Zdrojewski – naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, Monika Drybczewska, Anna Goszczyńska, Elżbieta Kamińska, Bożena Kupniewska, Oliwia Laskowska, Ewa Mielczarska, Oliwia Peszyńska, Wiktoria Siwińska, Amelia Witkowska i Jarosław Żmijewski. Czytający wzorowo odegrali swoje role.
Spotkanie poprowadzili dyrektorzy placówek organizujących wydarzenie: Monika Stańczak i Jarosław Żmijewski. List od Prezydenta RP (inicjatora Narodowego Czytania) przeczytał burmistrz Jarosław Perzyński.
Scenariusz przygotowała Ewa Karolewska, a scenografia powstała dzięki zaangażowaniu pracownic Biblioteki Miejskiej. O nagłośnienie zadbał Jacek Stankiewicz z CKiSz.
Jak co roku, po odczytaniu wszystkich fragmentów powieści, odbył się quiz czytelniczy związany z lekturą. Nagrodą był egzemplarz powieści.
Na pamiątkę wydarzenia można było otrzymać odcisk pieczęci Narodowego Czytania 2023 we własnym egzemplarzu „Nad Niemnem”.

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl