ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – podsumowanie za 2022 r.

Data publikacji: 19/03/2023

W 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej  była beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. Głównym celem Priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.

Na realizację zadania nasza biblioteka uzyskała środki finansowe Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego w wysokości 31231 zł.

W ramach dofinansowania zakupiliśmy dla dorosłych, dzieci i młodzieży korzystających ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 – 1069 książek, 63 audiobooki, a także wykupiliśmy dostęp do platformy Legimi ma 2023 r.

Przy wyborze materiałów bibliotecznych i dokonywaniu zakupów braliśmy pod uwagę przede wszystkim upodobania i sugestie naszych czytelników, a także nowości ukazujące się na rynku wydawniczym.

Biblioteka Narodowa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl