ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Siedziba Biblioteki

Autor: Magdalena Staniszewska, Aneta Jankowska

Sierpecka biblioteka rozpoczęła działalność w marcu 1945 r. pod nazwą Biblioteka Powiatowa. Zlokalizowana była przy ulicy Stodólnej 9 (obecnie ul. Narutowicza) w domu nauczycielki Zofii Sułkowskiej. W placówce brakowało najpotrzebniejszego sprzętu bibliotecznego, a cały księgozbiór mieścił się w dwóch pomieszczeniach. W roku 1949 w Sierpcu powołano Miejską Bibliotekę Publiczną, która mieściła się we wspólnym lokalu z Biblioteką Powiatową. Obydwie placówki, których celem było upowszechnianie czytelnictwa, podjęły i prowadziły działalność kulturalno-oświatową zarówno w mieście, jak i w powiecie. 

W 1950 r. sierpeckie biblioteki otrzymały w centrum miasta przy ul. Płockiej 1 nowe, 5-izbowe pomieszczenie w budynku po dawnej poczcie. Nowy lokal pozwolił na wyodrębnienie wypożyczalni, czytelni z księgozbiorem podręcznym, pracowni i introligatorni. Z początkiem 1955 r. obie placówki połączono w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. Instytucja funkcjonowała pod tą nazwą aż do połowy 1975 r. Lokal przy ul. Płockiej biblioteka zajmowała do roku 1956. Po kilku latach stosunkowo wygodnej egzystencji kłopoty lokalowe zaczęły się na nowo i trwały ponad 20 lat.
 
Kolejna przeprowadzka odbyła się w 1956 r. Bibliotekę przeniesiono do nowo powstałego Powiatowego Domu Kultury przy ul. Armii Czerwonej 37 (obecnie ul. Piastowska). Tam również nie było odpowiednich warunków do funkcjonowania placówki. Przede wszystkim doskwierała ciasnota. Mimo tego stanu rzeczy biblioteka funkcjonowała przy Powiatowym Domu Kultury przez 5 lat, tj. w latach 1956-1961. W ciągu następnych lat książnica kilkakrotnie zmieniała pomieszczenia, które nadal były niedostosowane do jej potrzeb i zagrażały bezpieczeństwu zbiorów.
 
W przedostatniej siedzibie, budynku Rady Narodowej, bibliotekę wielokrotnie zalewała woda. Przyczyną były popękane rury kanalizacyjne, a także niesprawne przewody kominowe. W marcu 1976 r. na skutek zalania pomieszczeń bibliotecznych wodą zmieszaną z sadzami, zniszczeniu uległo kilka tysięcy woluminów.
 

Uroczystego otwarcia Biblioteki w jej nowych pomieszczeniach dokonał ówczesny naczelnik miasta Eugeniusz Stryjewski

Dopiero w 1977 r. po okresie ciągłych przeprowadzek, ciasnocie i niewygodzie, biblioteka sierpecka doczekała się pomieszczeń w rozbudowanym i adaptowanym na jej potrzeby budynku przy ul. Płockiej 30.   
 
 

 

 

Otwarcie placówki w jej nowych pomieszczeniach odbyło się 29 września 1977 r

Odetchnęli wówczas nie tylko pracownicy biblioteki, ale przede wszystkim czytelnicy zdezorientowani częstymi zmianami jej adresu. Uroczysta chwila przekazania nowego, obecnie zajmowanego, 2-piętrowego budynku, nastąpiła 29 września 1977 r. podczas inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego.
 
Powierzchnia lokalu wynosi 728 m², z czego na bibliotekę przypada 474 m².
 
 
 

Główne wejście do Biblioteki

Nowe pomieszczenia pozwoliły w pełni udostępniać zgromadzone zbiory, gdyż przed przeprowadzką udostępniano czytelnikom tylko 1/3 posiadanych książek. Dla uzyskania lokalu przyczynili się przede wszystkim: ówczesny Naczelnik Miasta Eugeniusz Stryjewski i ówczesny dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej Jan Marciniak. Ten ostatni nie tylko pomógł w uzyskaniu funduszów na remont kapitalny obiektu, ale dodatkowo zakupił oraz przekazał sierpeckiej bibliotece całkowite wyposażenie, takie jak: regały, stoliki, sprzęt audiowizualny. 
 
 
 
 
Rozmieszczenie poszczególnych agend bibliotecznych ulegało w ciągu lat zmianom. W chwili obecnej parter zajmują Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci i Młodzieży z wypożyczalnią i czytelnią, zaś pierwsze piętro to Czytelnia i Wypożyczalnia Książek Naukowych, Sala Multimedialna, Dział Opracowania i Gromadzenia Zbiorów oraz część administracyjna z gabinetami Dyrektora i Głównego Księgowego. Na drugim piętrze znajduje się sala wystawowa oraz Magazyn książek. W latach 2019-2020 wszystkie pomieszczenia biblioteczne przeszły generalny remont. Wymieniono również wszystkie meble biblioteczne oraz dobudowano windę. Cały budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
 
 

Filia biblioteczna nr 2

Od początku lat 80. czynione były starania o zorganizowanie w oddalonych od centrum osiedlach, bibliotek filialnych. Potrzeba ta wynikała ze zwiększającej się liczby mieszkańców miasta, poszerzenia sie sieci szkół, a w związku z tym wzrostu poziomu wykształcenia społeczeństwa. Zamierzenie otwarcia filii bibliotecznej zrealizowano dopiero w maju 1989 r. Wtedy to otwarto Filię Miejską nr 1, zlokalizowaną przy ulicy 11 Listopada 40, w miejscu znacznie oddalonym od centrali. W lipcu 1990 r. swą działalność zainaugurowała Filia biblioteczna nr 2, umiejscowiona na największym sierpeckim osiedlu mieszkaniowym, przy ul. Narutowicza 27, w bliskim sąsiedztwie szkoły podstawowej oraz szkół średnich. W chwili obecnej funkcjonuje tylko Filia biblioteczna nr 2.
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl