ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Od 5 stycznia 2021 roku biblioteka otwarta w obostrzeniu sanitarnym

Data publikacji: 05/01/2021

Zasady korzystania z Biblioteki w okresie epidemii COVID – 19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników biblioteki

Prosimy i rekomendujemy

 

1. Do stanowiska obsługi podchodź pojedynczo.
Przebywać w wypożyczalni mogą jednocześnie tylko dwie osoby (Biblioteka Główna), jedna osoba (Filia nr 2). Po jednej osobie przy stanowisku.
2. Pamiętaj o noszeniu maseczki.
3. Dezynfekuj dłonie.
4. Respektuj obowiązujące zasady:
– zbiory biblioteczne podaje wyłącznie pracownik biblioteki
– poruszaj się tylko w wyznaczonej strefie
o ile to możliwe, zamawiaj książki telefonicznie i przez Internet (www.mbp.sierpc.pl)

Wstrzymane są wszystkie usługi biblioteczne poza wypożyczaniem i zwrotem książek, audiobooków i czasopism, oraz udostępnianiem kodów do platformy Legimi.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl