ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Odwiedziny dzieci z I Prywatnej Szkoły Podstawowej

Data publikacji: 20/09/2022
5 września 2022r. w bibliotece gościliśmy dzieci z klas I-II I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu. Odwiedziny każdego z działów bibliotecznych przybliżyły uczniom naszą pracę i zbiory. Mamy nadzieję, że była to zachęta do zapisania się do nas i korzystania z bogatej oferty.
Udział w zdarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikacji wizerunku. Jednakże każda osoba ma prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, usunięcia i sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl