ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Odwiedziny dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2

Data publikacji: 23/09/2022

W tym tygodniu naszą bibliotekę odwiedziły dwie grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu. Pierwszaki zapoznały się z bibliotecznymi działami i księgozbiorem. Nie zabrakło również ciekawej lektury i oczywiście szalonej zabawy w czytelni Oddziału dla dzieci i młodzieży.

Fotorelacja dostępna jest na naszym Facebooku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl