ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Odwiedziny w Filii nr 2

Data publikacji: 02/03/2024

Filię nr 2 odwiedziła grupa wychowanków z internatu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zasadami korzystania z biblioteki, a także mieli okazję do obejrzenia księgozbioru. Następnie wykonaliśmy przepiękne zakładki do książek, po czym przyszedł czas na wspólną zabawę.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl