ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Odwiedziny w Miejskim Żłobku w Sierpcu

Data publikacji: 06/06/2022

W związku z akcją “Cała Polska Czyta Dzieciom” pani dyrektor Monika Stańczak odwiedziła Miejski Żłobek, by przeczytać maluszkom bajeczki.

Wizyta ta była również zwieńczeniem programu czytelniczego “Głośne czytanie to Maluszka rozwijanie”, który realizujemy wspólnie z Miejskim Żłobkiem w Sierpcu.

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl