ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Podziękowanie

Data publikacji: 17/01/2020

Na górze i dole grafiki trójkolorowy (niebiesko-żółto-różowy) motyw fali. Tło błękitne. Z przodu grafiki niebieski tekst: Podziękowanie. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu, z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu i Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, Zarządowi Osiedla nr 7 w Sierpcu, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu, oraz strażakom z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Goleszyna, Lelic, Mochowa i Zawidza za nieocenioną pomoc w przygotowaniu do następnej fazy remontu naszej Książnicy. Podpisane Dyrektor Monika Stańczak i Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl