ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Podziękowanie

Data publikacji: 25/03/2021
Serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi Perzyńskiemu Burmistrzowi Miasta Sierpca oraz Panu Piotrowi Nowakowskiemu Zastępcy Burmistrza Miasta Sierpca za przekazanie do naszej Książnicy płynu do dezynfekcji rąk oraz 500 sztuk trójwarstwowych maseczek.
 
Dziękujemy
Dyrektor Monika Stańczak i Pracownicy MBP w Sierpcu.
Na błękitnym tle zdjęcie przedstawiające opakowania maseczek oraz dwa pojemniki z płynem dezynfekcyjnym.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl