ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Program Wieloletni „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″

Data publikacji: 07/02/2024
W 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej była beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. Głównym celem Priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.
Na realizację zadania nasza biblioteka uzyskała środki finansowe Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30692 zł.
W ramach dofinansowania zakupiliśmy dla dorosłych, dzieci i młodzieży korzystających ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 – 793 książki, 8 audiobooków, a także wykupiliśmy dostęp do platformy Legimi na 2024 r. i zwiększyliśmy ilość kodów dostępnych co miesiąc.
Przy wyborze materiałów bibliotecznych i dokonywaniu zakupów braliśmy pod uwagę przede wszystkim upodobania i sugestie naszych czytelników, a także nowości ukazujące się na rynku wydawniczym.
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl