ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Projekt „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego”

Data publikacji: 11/03/2021

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej jest Partnerem w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego”, którego beneficjentem jest: Gmina Miasto Sierpc, a Szkołą Wiodąca Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.  Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń stanowiącej element systemu doskonalenia nauczycieli i studentów, rozwoju u  uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz utworzenie pracowni przedmiotowych.

Wysokość dofinansowania:  1 024 081,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 863 095,94 zł

 

grafika o gładkim, białym tle. U góry logotypy projektu unijnego. Poniżej tekst: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej jest Partnerem w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego”, którego beneficjentem jest: Gmina Miasto Sierpc, a Szkołą Wiodąca Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.  Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.  Celem projektu jest utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń stanowiącej element systemu doskonalenia nauczycieli i studentów, rozwoju u  uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz utworzenie pracowni przedmiotowych.  Wysokość dofinansowania:  1 024 081,56 zł  Dofinansowanie projektu z UE: 863 095,94 zł".

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl