ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Promocja Rocznika Sierpeckiego Tom II

Data publikacji: 26/03/2024

21 marca 2024 r. odbyło się spotkanie autorskie i promocja czasopisma ,,Rocznik Sierpecki Tom II”

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl