ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Sierpc i powiat sierpecki podczas wojny polsko–bolszewickiej

Data publikacji: 21/11/2022
 
16 listopada 2022 r. w ramach obchodów 700. rocznicy Lokacji Miasta Sierpca odbyło się spotkanie z dr Grzegorzem Gołębiewskim. Nasz prelegent pochodzi z Sierpca, jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentem sierpeckiej Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. H. Sucharskiego. Od 1987 r. mieszka i pracuje w Płocku jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej oraz wykładowca historii w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Pełni funkcję wiceprezesa TNP i redaktora naczelnego „Notatek Płockich”. Dr Grzegorz Gołębiewski jest regionalistą, specjalizującym się w historii Płocka i Mazowsza Płockiego w XX w., szczególnie okresu międzywojennego. W swoim dorobku ma wiele pozycji książkowych i artykułów naukowych. 
Tematem spotkania był Sierpc i powiat sierpecki podczas wojny polsko-bolszewickiej. Doktor przekazał wyjątkowo cenną wiedzę i swoje refleksje dotyczące wkroczenia Armii Czerwonej do miasta, ewakuacji instytucji miejskich i mieszkańców oraz sierpczan najbardziej zasłużonych w działaniach w wojennych.
Spotkanie zgromadziło wielu mieszkańców naszego miasta zainteresowanych lokalną historią. Pełna fotorelacja dostępna na naszym Facebooku.
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl