ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Spotkanie z panią Małgorzatą Włoczkowską z Nadleśnictwa Płock

Data publikacji: 25/11/2021
24 listopada 2021 r. gościłyśmy w bibliotece panią Małgorzatę Włoczkowską – starszą specjalistkę ds. lasów niepaństwowych i edukacji przyrodniczo-leśnej z Nadleśnictwa Płock, która przeprowadziła 3 lekcje dotyczące zagadnień związanych z lasem.
 
Uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu poznali tajniki pracy leśnika, gatunki drzew rosnących w lasach w Polsce, dowiedzieli się, jak pielęgnuje się drzewa, jak wygląda gospodarka leśna i jakie zwierzęta zamieszkują polskie lasy. Zajęciom towarzyszyła projekcja filmowa i wystawa różnorodnej literatury o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Były to pierwsze z zaplanowanego cyklu potkań z panią leśniczką. Dla osób, które chcą poszerzyć wiadomości z zakresu polskich lasów, posiadamy przekazane przez Nadleśnictwo Płock przewodniki i mapy turystyczne.
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl