ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Święto Niepodległości w Filii nr 2

Data publikacji: 28/11/2023

Obchody Święta Niepodległości były okazją do zorganizowania spotkania literacko-plastycznego dla seniorów w Filii nr 2. Po przeglądzie literatury tematycznej seniorzy rozwiązali patriotyczne wykreślanki i krzyżówki. Następnie wykonaliśmy kotyliony z bibuły i papieru.

Odbyły się również zajęcia patriotyczne, w których wzięli udział uczniowie klasy II z I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu.

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl