ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Urząd Skarbowy w Sierpcu – informacja dotycząca koronawirusa

Data publikacji: 11/03/2020

Szanowni Państwo

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu w związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem prosi o ograniczenie wizyt w Urzędzie Skarbowym do niezbędnego minimum.

Informujemy Państwa, że rozliczanie dochodów od kilku lat może odbywać się przez Internet i to bez konieczności wychodzenia z domu.

Do rozliczania dochodów służy aplikacja Twój e-PIT dostępna na stronie internetowej www.podatki.gov.pl

Rozliczanie dochodów za pomocą powyższej aplikacji jest proste, łatwe i szybkie. Dodatkowo można przesyłać zeznania podatkowe za pomocą aplikacji e-Deklaracje.

W ten sposób unikniemy oczekiwania w długich, niepotrzebnych kolejkach w obawie zagrożenia zdrowia.

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie rozliczania dochodów została uruchomiona wojewódzka infolinia PIT:

22 510 48 68 – w sprawach merytorycznych dotyczących rozliczenia PIT za 2019r.

22 510 48 88 – w sprawach związanych z obsługą aplikacji e-PIT.

KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA : 801 055 055 z telefonów stacjonarnych, 22 330 03 30 z telefonów komórkowych, +48 22 330 03 30 z zagranicy

Można także dzwonić do Sali Obsługi Podatników w Urzędzie Skarbowym w Sierpcu, gdzie pracownicy udzielą informacji pod numerem telefonu 24 275 21 42 w zakresie sposobu dokonywania rozliczeń za pomocą usługi Twój e-PIT bądź przez e-Deklaracje.

Dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów zmniejszymy zagrożenia związane z potencjalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o nasze wspólne zdrowie i życie.

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w Sierpcu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.