ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Warsztaty “Wkręceni w historię”

Data publikacji: 20/09/2022

O sierpeckich pomnikach i miejscach pamięci, w ramach warsztatów “Wkręceni w historię” opowiadałyśmy 7 września uczniom I klasy Branżowej Szkoły I stopnia przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu.

Udział w zdarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikacji wizerunku. Jednakże każda osoba ma prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, usunięcia i sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl