ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Wyniki naboru

Data publikacji: 28/10/2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:

Bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu Oddział dla dzieci i młodzieży

został(a) wybrany(a) Pan(i) Izabelę Churską

Uzasadnienie dokonanego wyboru :
Pani Izabela Churska spełniła wszystkie wymagane kryteria formalne. Jest magistrem filologii polskiej ze specjalizacją kulturoznawczą i pedagogiczną, dodatkowym atutem są ukończone studia podyplomowe z Bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją czytelniczo –
medialną oraz certyfikowany kurs z biblioterapii. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani zaprezentowała swoje dotychczasowe osiągnięcia, doświadczenie oraz przedstawiła pomysły i chęć podjęcia inicjatyw, które wpisują się w specyfikę pracy na stanowisku bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu.

Sierpc, d. 25.10.2021r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl