ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Informacja o wynikach naboru

Data publikacji: 01/02/2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:

Pracownika gospodarczego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

została wybrana Pani Anna Brzyska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :
Pani Anna Brzyska spełniła wszystkie wymagane kryteria formalne. a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się przygotowaniem merytorycznym, co wskazuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków na ww. stanowisku. W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Anna Brzyska posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku pracownik gospodarczy.

Sierpc, d. 31.01.2023

Wyniki naboru

 

Dokumenty, które wpłynęły do Biblioteki, a nie przeszły procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do 1 m-ca od wyniku naboru, po jego upływie dokumenty zostaną trwale zniszczone. Dokumenty można odebrać w Wypożyczalni dla dorosłych MBP.

regulamin naboru

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl