ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Pięknie Być Człowiekiem – eliminacje rejonowe

Data publikacji: 29/03/2023

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat do udziału w konkursie recytatorskim Pięknie być człowiekiem. W tegorocznej edycji inspiracją do recytatorskich prezentacji będą utwory Wisławy Szymborskiej i Aleksandra Fredry. 

Eliminacje rejonowe odbędą się  17 maja 2023 r. w Bibliotece Głównej przy ul. Płockiej 30.

Grupa I – klasy I-III – godzina 9:00

Grupa II i III – klasy IV-VI – godzina 10:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu ul. Płocka 30 sala wystawowa II piętro”

Eliminacje miejskie konkursu recytatorskiego "Pięknie być człowiekiem" być człowiekiem 17 maja 2023 r. Grupa klasy I-III- godzina 9:00 Grupa Il i III klasy IV-VI godzina 10:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu ul. Płocka 30 sala wystawowa II piętro”

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 maja 2023 r. 

Regulamin 

Karta zgłoszenia

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie nauczyciela

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl