ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Program Rozwoju Bibliotek

Data publikacji: 09/12/2022

Z końcem 2022 r. kończy się także 4. runda Programu Rozwoju Bibliotek, w której braliśmy udział. Dla bibliotekarzy wiązało się to z udziałem w różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych, sporządzaniu diagnozy lokalnej i planów rozwoju biblioteki, analizie działań rzeczniczych oraz spotkaniach sieciujących. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Planem Rozwoju Biblioteki na najbliższe lata a także krótką prezentacją dotyczącą naszej biblioteki, jej działań i strategii na tle działań gminy.

Program Rozwoju Biblioteki w Sierpcu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl