ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 24/02/2021

Przedmiot zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu.

Zapytanie Ofertowe 24.02.2021

Załącznik Nr 1 Do Zapytania

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl